Välkommen till Sense Pro System®

Sense Pro System® levererar en komplett systemlösning och produkter i fuktstabilt material med integrerade trådlösa fuktsensorer för att kunna mäta relativ fukt trådlöst inuti produkterna och bakom tätskiktet, utan att behöva bryta upp eller göra hål i konstruktionen.

Det finns ingen energikrävande teknik på sensorn, vilket innebär att den inte har några begränsningar i batteritid, dessutom bidrar den inte till någon strålning.

Bygg fuktsäkert med Sense Pro System®

Antalet fukt- och vattenskador ökar för varje år och uppgår idag till mellan 6 – 10 miljarder kronor och en av orsakerna till detta är att vi i större omfattning duschar och badar mer än förr. Våra vanor ställer högre krav på byggmaterialens fuktegenskaper. Den traditionella lösningen med kartongbeklädd gips och tätskikt har stora svagheter och som vanligtvis ger omfattande fukt- och mögelskador bakom yt- och tätskikt vid en fuktskada.

För att undvika detta behövs funktionsbara, starka och fuktbeständiga skivor som underlag för kakel och klinker.

logo-remade_igen-inv

Sense Pro System® fallskivor

Fallskivor är lösningen på ett kvalitets- och arbetsmiljöproblem.
Problemen med att flyttspackla golv i våtutrymmen och att få tillräcklig lutning på fallet mot golvbrunnen är både svårt och tungt samtidigt som det är dammigt. Flytspackel metoden har en rad andra nackdelar så som stor arbetstidsåtgång, många tunga lyft och svårigheter att få till ett jämt fall utan svackor.

Ofta är fallets lutning ned mot golvbrunnen inte tillräckligt och ojämnheter kan ha uppstått någonstans på golvet, så att vattenansamlingar bildas på golvet. Branschen räknar med att minst 10% av alla våtrumsgolv som flytspacklas har felaktigt utförd lutning, men det är högst troligt att den verkliga siffran är betydlig högre. 

Sense Pro System® fallskivor är en modul yt- beläggningssystem med integrerade fuktsensorer med alltid rätt lutning mot golvbrunnen färdigt med ett lokalt fall på 1:50 och 1:100 på övriga golvyta enligt branschreglerna. Konstruktionen är fukt stabil och innehar en exakt cirkulär lutning 360° grader över hela golvytan ned mot golvbrunnen.

Fuktsensorerna (4 st.) är placerade och integrerade i skiva nr. (1) 130mm från skivans förberedda uttag för golvbrunnens ytterkant eller montage platta och övriga skivor har (1) installerad fuktsensor i centrum av skivan. Storleken på skivorna är 1000 x 1000 mm och varje skiva väger 3,6 kg - 5,5 kg.

Konstruktionen är både ergonomisk, tidsbesparande samt mätbar och som hittar fukten i tid.

Sense Pro System® Tätskiktssystem

Sense Pro System® uppfyller kraven på̊ vatten- och ångtäthet i BBR, Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV.
Systemet är testat enligt riktlinjer i Etag 022 och godkänt av Byggkeramikrådet.
Sense Pro System® Tätskiktssystem används som tätskikt bakom kakel och klinker på̊ väggar och golv i våtutrymmen i bostäder och utrymmen med liknande belastning. Sense Pro System® Tätskiktssystem har ett ånggenomgångsvärde på̊ ca. 3 200 000 s/m.

Material
Sense Pro System® Tätskiktssystem våtrumskonstruktion består av:

• Sense Pro System® Folie.
• Sense Pro System® innerhörn & Ytterhörn med integrerande fuktsensorer.
• Sense Pro System® Våtrumsremsa med integrerade fuktsensorer.
• Sense Pro System® Rörmanschetter med integrerende fuktsensorer.
• Sense Pro System® Brunnsmanschetter med integrerende fuktsensorer.
• Fästmassor: Sense Pro Lättfix Grå/Vit, Sense Pro Snabbfix, Sense Pro Nano S1

Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt gällande branschregler, BBV.
Det är konstruktionen som är godkänd, därför ska ingen produkt bytas ut.

Sense Pro Board® Våtrumsskiva

Sense Pro Board® våtrumsskiva med integrerade fuktsensorer är det perfekta underlaget för kakel/klinker i badrum och andra fukt utsatta utrymmen. Skivans kärna av extruderad polystyren (XPS 300) är fukt beständig och den glasfiber-armerade specialputsen på båda sidorna som ger optimal vidhäftning och gör skivan styv och stabil. 

Sense Pro Board® är det trygga valet för ditt badrum och andra fuktutsatta utrymmen som ska byggas nytt eller renoveras. Sense Pro Board® våtrumsskiva är isolerande, håller fukt och mögel borta, har en låg vikt, är enkel att tillpassa och montera. Den är fri från miljögifter och har ingen skadlig eller negativ påverkan vid användning inomhus.

Sense Pro Board® våtrumsskiva uppfyller branschkrav på våtrum ställda av BKR och GVK. Sense Pro Board® gör arbetet enkelt och snabbare för användaren och ger ett tryggt och bra slutresultat för slut kunden.

Sense Pro Board® VK Våtrumsskiva

Sense Pro Board® VK våtrumsskiva med för- monterade tätskikt är uppbyggd på samma sätt som Sense Pro Board®. Det som skiljer är det kvalitetssäkrade och godkända tätskiktet på skivans ena sida.

Våtrumsskivan Sense Pro Board VK®, i kombination med vårt ETAG -godkända tätsystem är en komplett systemlösning för våtrum. Genom att tätduken fabriks monteras säkerställs en betydligt jämnare kvalitet på tätskiktet än när det läggs på i efterhand. Det ger också en jämnare yta utan blåsor och med ett ytskikt som är perfekt för plattsättning.

Sense Cable Board®

Sense Cable Board® för golvvärmesystem.
En specialdesignad golvkonstruktion/isolerskiva med integrerade fuktsensorer med en exakt cirkulär godkänd lutning 360° över hela golvet ned mot golvbrunnen för el- golvvärme.

Kombinationen ger en lättinstallerad golvkonstruktion för golvvärmesystem, för våta utrymmen för keramiska ytskikt som klinker. Konstruktionen och skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt.

Jämfört med referenssystem utan isolering blir energiförbrukningen upp till 35% lägre. Ingen värme går till till spillo nedåt eller åt sidorna och golvvärmesystemet blir snabbverkande. Golvtemperaturen höjs 5-7 °C på en timme. Tack vare snabbheten är den extra lämplig att styra golvvärmen med en termostat med energiprogram.

Konstruktionen som är producerad i Extruderad polystyrencellplast och innehar glasfiberarmerade specialputsen på båda sidorna gör att skivan är lätt, stark, tålig och okänslig för vattenpåverkan.

Den kompletta lösningen för våtrum

Resultatet är att Sense Pro System ® är ett koncept på våtrums-produkter
med integrerade passiva sensorer som är extremt tunna, hållbara och
kostnadseffektiva. Inga begränsande batteritider, ger inte ifrån sig
någon strålning och har inga andra negativa effekter.

En komplett lösning för våta miljöer, med en tanke och fokusering på
fuktsäkerhet, 
för att undgå fukt och mögelskador i framtiden.

Kontakta oss idag för att få mer information!
Tel: 0721-879 000
E-mail:  info@senseprosystem.se

Följ oss på sociala medier!

Call Now Button0721-879 000