Sense Pro Fallskivor®

Sense Pro System® fallskivor är en golvkonstruktion för våta utrymmen med integrerade fuktsensorer och alltid med rätt lutning mot golvbrunnen. Färdigt med ett lokalt fall på 1:50 och 1:100 på övriga golvyta enligt branschreglerna.

Konstruktionen är fuktstabil och innehar en exakt cirkulär lutning på 360° grader över hela golvytan ned mot golvbrunnen. Fuktsensorerna (4 st) är placerade och integrerade i skiva nr. (1), 130 mm från skivans förberedda uttag för golvbrunnens ytterkant eller montageplatta. Övriga skivor har (1)installerad fuktsensor i centrum av skivan.

Storleken på skivorna är 1000 x 1000 mm och varje skiva väger 3,6 kg – 5,5 kg. Konstruktionen är både ergonomisk, tidsbesparande samt mätbar så man hittar fukten i tid.

Sense Cable Board®

Sense Cable Board® för golvvärmesystem.
En specialdesignad golvkonstruktion/isolerskiva med integrerade fuktsensorer med en exakt cirkulär godkänd lutning 360° över hela golvet ned mot golvbrunnen för el- golvvärme.

Kombinationen ger en lättinstallerad golvkonstruktion för golvvärmesystem, för våta utrymmen för keramiska ytskikt som klinker. Konstruktionen och skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt.

Jämfört med referenssystem utan isolering blir energiförbrukningen upp till 35% lägre. Ingen värme går till till spillo nedåt eller åt sidorna och golvvärmesystemet blir snabbverkande. Golvtemperaturen höjs 5-7 °C på en timme. Tack vare snabbheten är den extra lämplig att styra golvvärmen med en termostat med energiprogram.

Konstruktionen som är producerad i Extruderad polystyrencellplast och innehar glasfiberarmerade specialputsen på båda sidorna gör att skivan är lätt, stark, tålig och okänslig för vattenpåverkan.

Fallskivor är lösningen på ett kvalitets- och arbetsmiljöproblem.

Problemen med att flyttspackla golv i våtutrymmen och att få tillräcklig lutning på fallet mot golvbrunnen är både svårt och tungt samtidigt som det är dammigt. Flytspackel metoden har en rad andra nackdelar så som stor arbetstidsåtgång, många tunga lyft och svårigheter att få till ett jämt fall utan svackor.

Ofta är fallets lutning ned mot golvbrunnen inte tillräckligt och ojämnheter kan ha uppstått någonstans på golvet, så att vattenansamlingar bildas på golvet. Branschen räknar med att minst 10% av alla våtrumsgolv som flytspacklas har felaktigt utförd lutning, men det är högst troligt att den verkliga siffran är betydlig högre.

Sense Pro System® fallskivor är en modul yt- beläggningssystem med integrerade fuktsensorer med alltid rätt lutning mot golvbrunnen färdigt med ett lokalt fall på 1:50 och 1:100 på övriga golvyta enligt branschreglerna. Konstruktionen är fuktstabil och innehar en exakt cirkulär lutning 360° grader över hela golvytan ned mot golvbrunnen.

Fuktsensorerna (4 st.) är placerade och integrerade i skiva nr. (1) 130mm från skivans förberedda uttag för golvbrunnens ytterkant eller montage platta och övriga skivor har (1) installerad fuktsensor i centrum av skivan. Storleken på skivorna är 1 000 x 1000 mm och varje skiva väger 3,6 kg – 5,5 kg.

Konstruktionen är både ergonomisk, tidsbesparande samt mätbar och som hittar fukten i tid.

Call Now Button0721-879 000