Bygg fuktsäkert med Sense Pro System produkter

Antalet fukt- och vattenskador ökar för varje år och uppgår idag till mellan 6 – 10 miljarder kronor varje år och en av orsakerna till detta är att vi i större omfattning duschar och badar mer än förr. Våra vanor ställer högra krav på byggmaterialens fuktegenskaper.

Den traditionella lösningen med kartongbelkädd gips och tätskikt har stora svagheter och har ofta gett omfattande fukt- och mögelskador bakom yt- och tätskikt. För att undvika detta behövs en stark och fuktbeständing skiva som underlag för kaklet.

Integrerade trådlösa fuktsensorer för våta miljöer som upptäcker fukten i tid

Sense Pro Board® våtrumsskiva med Invicense integrerade trådlösa fuktsensorer som upptäcker fukten i tid och ger konstruktionen en långsiktig säkerhet och livslängd, skivan är fuktbeständig och isolerande. Sense Pro Board är en diffusions öppen våtrumsskiva och har en kärna av extruderad polystyren (XPS 300), som ger kakelväggen en långsiktig säkerhet, den är fuktbeständig och isolerande.

Sense Pro Board® våtrumsskiva har en kärna av extruderad polystyren. Kärnmaterialet, som har mycket goda fukt- och isoleregenskaper, är belagt med glasfiberarmerad puts på bägge sidor. Detta tillsammans med materialets höga tryckhållfasthet ger en hård och form stabil skiva klar för kakelsättning.

Godkänt tätskikt skall appliceras på hela våtrumsskivan vid arbeten i våtrum. Ställs det enbart krav på att ytan skall vara vattenavvisande räcker det att applicera tätskikt kring skarvar och genomföringar.

Call Now Button0721-879 000