Om Oss

Sense Pro System grundades 2012 med målet att  driva utvecklingen framåt och att tillhandahålla marknaden med ny teknik med innovativa, fuktstabila och  mätbara produkter, med integrerade trådlösa fuktsensorer för våtutrymmen. Sedan dess har vi expanderat och kan nu erbjuda en total systemlösning som går att läsa av trådlöst med en fuktskanner och därigenom skapa förutsättningar för att föra in ett miljötänkande i planering- och arbetsprocessen så att slutprodukten är mer miljö- och ekologisk hållbarare.

Följ vår verksamhet

Vi brinner för teknik och utveckling och det är grunden för långsiktigt partnerskap med våra kunder. Vi tror på att samarbete och att gemensamt skapa förutsättningar för ett mer hållbarare samhälle är vägen till framgång. Vi ska medverka till utveckling inom området hållbar utveckling genom att samverka med branschorganisationer och andra intressenter.

Världsunika byggprodukter med integrerade fuktsensorer.

När man bygger händer det att saker och ting blir fel. Enligt flera av de försäkringsbolag vi har haft dialog med inträffar de flesta skador inom 6-12 månader. Småskador som inte märks under garantitiden men över tid blir fatala och kostsamma.

Vi menar att våra produkter är ett komplement till de besiktningsrutiner som finns idag där man läser av sensorerna vid slutbesiktning, 1-års, två-års och fem-års besiktning. På så vis upptäcker man skador i tid och låter de som är ansvariga rätta till dem.

Det självklara valet vid nyproduktion, renovering och reparation av våtrum.

Dessutom kan man vid misstanke om fuktskada snabbare få veta om det är en fuktskada, skadans omfattning och snabbare börja spekulera i skadeorsak samt åtgärd. Monterar man dessutom sensorerna i en ”åtgärdad” konstruktion kan man följa upp att felet är avhjälpt.

Kontakta oss idag för att få mer information!
Tel: 0721-879 000
E-mail:  info@senseprosystem.se

Call Now Button0721-879 000