Sense Pro Tätskiktssystem®

Sense Pro System Tätskitssystem® SPS uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet i BBR, Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV 14:1. Systemet är testat enligt riktlinjer i ETAG 022 och godkänt av Byggkeramikrådet.

Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt gällande BBV 14:1. Det är konstruktionen som är godkänd, och den får inte förändras gentemot godkännandet.

Del- reparation av tätskikt
Sense Pro System® tätskiktssystem (SPS) är provat enligt Annex A metod 2.4.4.6. och godkänt som reparerbart enligt Etag 022 del 2 hos Teknologisk Institut i Århus. Det innebär att det vid uppkommen skada på tätskiktet är möjligt att reparera SPS.

Skada kan uppstå vid till exempel byte av enstaka plattor vid del-reparation. Vid varje del-reparation ska InviSense/Sense Pro System fuktsensor appliceras för att på så sätt kunna följa upp att felet är avhjälpt och att reparationen håller tätt. Dock så skall alltid en Sense Pro-tekniker kontaktas för att godkänna möjligheten till reparation innan den utförs.

Kontakta teknik@senseprosystem.se för mer information.

Sense Pro System® Tätskiktssystem

Sense Pro System® uppfyller kraven på̊ vatten- och ångtäthet i BBR, Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV.

Systemet är testat enligt riktlinjer i Etag 022 och godkänt av Byggkeramikrådet. Sense Pro System® Tätskiktssystem används som tätskikt bakom kakel och klinker på̊ väggar och golv i våtutrymmen i bostäder och utrymmen med liknande belastning.

Sense Pro System® Tätskiktssystem har ett ånggenomgångsvärde på̊ ca. 3 200 000 s/m.

Material 

Sense Pro System® Tätskiktssystem våtrumskonstruktion består av:
• Sense Pro System ® Folie.
• Sense Pro System ® innerhörn & Ytterhörn med integrerade fuktsensorer.
• Sense Pro System ® Våtrumsremsa med integrerade fuktsensorer.
• Sense Pro System ® Rörmanschetter med integrerade fuktsensorer.
• Sense Pro System ® Brunnsmanschetter med integrerende fuktsensorer.
• Fästmassor: Sense Pro Lättfix Grå/Vit, Sense Pro Snabbfix, Sense Pro Nano S1

Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt gällande branschregler, BBV.
Det är konstruktionen som är godkänd, därför ska ingen produkt bytas ut.

Call Now Button0721-879 000