Kan vem som helst mäta

Har man väl installerat Sense Pro Systems produkter och att produkterna har monterats enligt monteringsanvisningarna, så kan vem som helst läsa av sensorn efter ha läst en kort handledning, det är nästan som att läsa av ett pris med en handskanner i livsmedelsaffären.

Det är viktigt att skilja på att mäta och fatta beslut om åtgärd. Beroende på omkringliggande material så betyder resultaten olika. T.ex. så har XPS material en högre kritisk acceptabel RF%-nivå än en kartonggips. Det innebär att om du till exempel har 80% RF under en plastmatta på ett betonggolv så är det helt innanför ramarna, om du däremot har 80% RF under ett tätskikt i ett badrum på en kartonggips så bör det undersökas noggrannare av en fuktsakkunnig person som kan fatta beslut om eventuell åtgärd.

Är det en unik teknik

Tekniken och systemlösningen är helt unik, produkter och konceptet är givetvis patentskyddat, design-och varumärkesskyddat.

Varför ska Sense Pro Systems produkter installeras

Nyttan och möjligheten med vår systemlösning uppstår först efter det att produkterna med integrerade sensorerna installerats, vilket måste ske vid ny-produktion eller när våtutrymmet renoveras. De betingar ett lågt pris vilket gör att man kan ha som standard att alltid installera och montera Sense Pro System fukttåliga produkter. Det gör att konstruktionen blir mätbar utan förstörande ingrepp. Installationen i sig är inte förstörande.

Teknisk beskrivning

Som det är beskrivet ovan så mäter vi en frekvens i Invisense fuktsensor som vi vet vad den innebär i RF%, figuren nedan visar att frekvensen och RF% är linjär, mätningarna har skett i Rise (www.ri.se) testanläggning PEA Manufacturing i Norrköping.

Invisense sensorn som finns integrerade i Sense Pro Systems produkter består av ett antal lager beskrivna i nedanfigur, de exakta måtten och materialvalen beskrivs inte.

Broschyr

Vill du ha en beskriv med mer information om produkten och dess användningsområde? Kontakta oss på info@senseprosystem.se så hör vi av oss!

Call Now Button0721-879 000