Sense Pro Board®

Våtrumsskivan Sense Pro Board® med kärna av extruderad polystyren (XPS) med integrerade fuktsensorer. Lösningen innebär att du kan ta reda på om ditt våtrum är fuktskadad eller ej med en skanner, och dessutom kunna avgränsa omfattningen.

Sense Pro Board® våtrumsskiva är isolerande, håller fukt och mögel borta, har en låg vikt, är enkel att tillpassa och montera. Den är helt fri från miljögifter och har ingen skadlig eller negativ påverkan vid användning inomhus.

Sense Pro Board® våtrumsskiva uppfyller branschkrav på våtrum ställda av GVK och Byggkeramikrådet.
(Sense Pro Board finns även utan integrerad fuktsensor.)

Sense Pro Board® VK

Sense Pro Board® VK våtrumsskiva med kärna av extruderad polystyren (XPS) och är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk samt med integrerade fuktsensorer och är en komplett systemlösning för våtrum.

Våtrumsskivan är isolerande, håller fukt och mögel borta, har en låg vikt, är enkel att tillpassa och montera. Den är helt fri från miljögifter och har ingen skadlig eller negativ påverkan vid användning inomhus. Snabb och enkel montering, både vid renovering och nybyggnation.

Du minskar antal lyft med nästan 80% när du arbetar med Sense Pro Board® VK och du sparar tid, pengar och montör. Sense Pro Board® VK våtrumsskiva uppfyller branschkrav på våtrum ställda av GVK och Byggkeramikrådet.
(Sense Pro Board® med färdigmonterad tätskiktsduk finns även utan integrerad fuktsensor.)

Vad består skivan av? 

Sense Pro System® ETAG-godkända tätskikt för våtrum.

Glasfiberarmerat puts.

Invicense Fuktsenor
Höjd: 77mm
Bredd: 62mm
Tjocklek: 0.1mm

Glasfiberväv.

Kärna av extruderad polystyren som varken kan mögla eller ruttna som har mycket goda fukt och isoleregenskaper.

Glasfiberväv.

Glasfiberarmerat puts.

.

Sense Pro Board® våtrumsskiva med integrerade fuktsensorer är det perfekta underlaget för kakel/klinker i badrum och andra fukt utsatta utrymmen.Skivans kärna av extruderad polystyren (XPS 300) är fukt beständig och den glasfiber-armerade specialputsen på båda sidorna som ger optimal vidhäftning och gör skivan styv och stabil.

Sense Pro Board® är det trygga valet för ditt badrum och andra fuktutsatta utrymmen som ska byggas nytt eller renoveras. Sense Pro Board® våtrumsskiva är isolerande, håller fukt och mögel borta, har en låg vikt, är enkel att tillpassa och montera. Den är fri från miljögifter och har ingen skadlig eller negativ påverkan vid användning inomhus. Sense Pro Board® våtrumsskiva uppfyller branschkrav på våtrum ställda av BKR och GVK. Sense Pro Board® gör arbetet enkelt och snabbare för användaren och ger ett tryggt och bra slutresultat för slut kunden.

Sense Pro Board® VK våtrumsskiva med för- monterade tätskikt är uppbyggd på samma sätt som Sense Pro Board®. Det som skiljer är det kvalitetssäkrade och godkända tätskiktet på skivans ena sida. Våtrumsskivan Sense Pro Board VK®, i kombination med vårt ETAG -godkända tätsystem är en komplett systemlösning för våtrum. Genom att tätduken fabriks monteras säkerställs en betydligt jämnare kvalitet på tätskiktet än när det läggs på i efterhand. Det ger också en jämnare yta utan blåsor och med ett ytskikt som är perfekt för plattsättning.

.

Call Now Button0721-879 000